• IBoek Hille

    Boek Hille

          Bestel het boek Hille door op de button te drukken

  • IConcertgebouw Project

    Concertgebouw Project

    Kijk verder bij onze projecten

Anbi

Stichting Reikende Hand is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina vindt u informatie over ons. 

 

Stichting Reikende Hand:

Fiscaal nummer: 8081.51265

Adres gegevens:

Stichting Reikende Hand 

Prof. Ritzema Boslaan 21

3571 CM Utrecht 

@: info@reikendehand.nl

Rekeningnummer NL21ABNA026.40.06.925 (iban nummer)

Inschrijfnummer KvK:17.11.61.22

 

De bestuurssamenstelling: 

De bestuursleden vergaderen minimaal 2 maal per jaar. De leden van het bestuur worden niet bezoldigd. 

Voorzitter: 

Victor Sijthoff 

Leden:

Lieske Libregts 

Remco van Zijl

Financieel adviseur:

Coronus Veraa

 

Het beleidsplan: 

Het jaarplan is een afgeleide van het beleidsplan; het beleidsplan is in ontwikkeling. 

 

Beloningsbeleid: 

Men draagt bij op vrijwillige basis. Eventuele onkosten worden marktconform vergoed. 

 

Doelstelling:

Stichting Reikende Hand steunt initiatieven voor en van mensen met een beperking. 

Motto: “aardige dingen doen voor aardige mensen”

Stichting Reikende Hand biedt de mogelijkheid om zorg positiever en met betere communicatie een nieuwe impuls te geven:

Reikende Hand inspireert

Reikende Hand motiveert

Reikende Hand verbindt

 

Jaarplan:

Klik hier voor het jaarplan.

 

Kosten en baten 2016:

Klik hier voor de kosten en baten 2016.

 

Stel ons uw vraag hier

Geen naam ingevuld

Fout email-adres

Geen vraag