• IBoek Hille

    Boek Hille

          Bestel het boek Hille door op de button te drukken

  • IConcertgebouw Project

    Concertgebouw Project

    Kijk verder bij onze projecten

Over ons

 

Veel is mogelijk als je er maar voor gaat

 

Aan kinderen met een beperking wordt vaak "nee of niet mogelijk" verkocht. Daardoor vallen uitdagingen weg. Deze gesloten deuren kunnen geopend worden door positief en creatief om te gaan met een situatie. Daarbij is het belangrijk om niet gefocust te zijn op wat niet kan, maar juist te benadrukken wat wel mogelijk is en dat uit te bouwen.

Persoonlijke ervaringen die wij hiermee hebben opgedaan en de lessen die we daaruit hebben geleerd, waren voor ons aanleiding om een stichting op te richten en deze ziens- en werkwijze ook met anderen te delen en voor anderen mogelijk te maken.

De stichting Reikende Hand richt zich op het openen van deze vaak ten onrechte gesloten deuren door mee te denken en samen te kijken naar wat mogelijk is. Wij proberen mensen juist de stimuleren en te activeren, bij voorbeeld door het delen van kennis en door hen te helpen zelf creatief na te denken.

Om meer inzicht hierin te krijgen nodigen wij u graag uit een kijkje te nemen bij de projecten.

 

Stel ons uw vraag hier

Geen naam ingevuld

Fout email-adres

Geen vraag